storno

Storno podmínky:
30 dní a více -vrátíme 100% zálohy, 30-14 dní - vrátíme 50% zálohy, měně než 14 dní vrátíme 0% zálohy.
Pří zrušení nebo změně rezervace do 14 dní před začatkem ubytování je ubyovaný povinen zaplatit 100% z ceny ubytování.
V případě předčasněho ukončení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátít zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.